Top
본문바로가기

ȸ ȿ

  • Hỗ trợ các ngôn ngữ khác nhau và có tính năng kết nối các thông tin, dữ liệu các quốc gia.
  • Cung cấp thành phần đa tính năng tự động mà người mới cũng dễ dàng sử dụng
  • Một khi nhập dữ liệu là có thể kết nối các chức năng quản lý để quản lý.
  • Thiết kế làm mới giao diện chương trình để tăng sự tiện lợi, dễ dàng khi tiếp cận chương trình cho người sử dụng.
  • Có thể tạo mã được sử dụng riêng cho từng công ty.
  • Nâng cao hiệu quả hỗ trợ mẫu kế toán tuỳ theo mỗi quốc gia riêng

ǰü

Map