In hóa đơn điện tử | AMNOTE

In hóa đơn điện tử

Phần mềm hóa đơn điện tử AM-Invoice là giải pháp chuyên dụng cho việc tạo lập, xuất hóa đơn điện tử và quản lý hóa đơn được Tổng cục Thuế thẩm định đạt tiêu chuẩn sử dụng với các tính năng nổi bật:

Phần mềm in hóa đơn điện tử AM-INVOICE

Phần mềm in hóa đơn điện tử AM-INVOICE
Số lượng VN A - V H - A - V
Tối đa 10 USD 13 USD 15 USD
Phần mềm kế toán AMnote tích hợp hóa đơn điện tử Ghi chú
Loại VN A - V H - A - V Không giới hạn số lượng hóa đơn điện tử sử dụng
NORMAL 15 USD 50 USD 150 USD
Have AM-invoice 25 USD 65 USD 165 USD
Have AM-invoice
Firm banking (Shinhan)
- - 115 USD
Have AM-invoice
Firm banking (Vietin)
25 USD 65 USD 165 USD
Have AM-invoice
Firm banking
(Vietin + Shinhan)
25 USD 65 USD 165 USD
Hướng dẫn sử dụng MIỄN PHÍ (Teamviewer)
Tra cứu và kiểm tra hóa đơn điện tử (Chưa bao gồm 10% thuế GTGT)
AMnote website Miễn phí
Website khách hàng 350 USD