AMNOTE và Đại học Kinh Tế Tài Chính ( UEF) ký kết hỗ trợ công tác đào tạo cho sinh viên

  • Koo Jin Young
  • 09/09/2016
  • 2358

Ngày 9/9/2016 , Đại diện của Kế toán máy tính AMNOTE Việt Nam Koo Jin Young và 2 thành viên
cùng với những đại diện có liên quan của Đại học Kinh Tế Tài Chính Thành Phố Hồ Chí Minh( UEF) đã có buổi gặp mặt nhau.

 

 

 

Mục đích của buổi gặp lần này là vì   tuyển dụng nhân viên, thực tập sinh và đào tạo hỗ trơ phần mềm kế toán AMNOTE
cho các sinh viên của UEF ( Đại học Kinh Tế Tài Chính) . Về việc đưa vào sử dụng kỳ thi chứng chỉ kế toán (ACVA)
chúng tôi đã hứa hợp tác lâu dài và phát triển mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau.